Subsidies

Duurzame opwekking van stroom en verduurzamen van panden en (bedrijfs-)processen levert geld op! Uw rendement op eigen geld kan hoog oplopen. Door onze inhouse expertise in de financiële sector kunnen wij voor u investeringsanalyses maken, subsidies aanvragen, fiscaal optimaal inrichten van uw investeringen, en begeleiden bij financieringen. Ook het oprichten en structureren van ESCO’s (energy service companies) behoort tot de mogelijkheden.

Investeringsanalyses

Wat is het rendement op uw investering? En als u niet zelf
investeert? Easygreen berekent terugverdientijden, NCW,
IRR. Daarnaast begeleiden wij u bij eventuele financieringen.

Subsidies verduurzaming

Easygreen beoordeelt of u in aanmerking komt
voor subsidies en stimuleringsregelingen en
vraagt deze voor u aan. Denk hierbij aan SDE+, SDE++,
ISDE, SEEH, MIA, EIA, KIA, saldering, postcoderoos, btw teruggaven,
DEI, Stimulering bouw sportaccommodaties, etc.

Fiscale en juridische vormgeving

Easygreen optimaliseert uw fiscale en juridische posities.
Iedere investering in duurzame energie is maatwerk. Vaak
heeft u te maken met split incentives. Wij kleden de vormgeving
samen met u in.

ESCO – energy service company

Bent u investeerder in of gebruiker van duurzame
energie, en wordt de investering vanuit een aparte
entiteit vormgegeven? Dan kunnen wij een fonds
structuur voor u oprichten en beheren. Wij brengen
obligatieleningen, private equity en financieringen
bij elkaar.