Altijd op de hoogte

Ons laatste nieuws

Blijf op de hoogte van zowel de laatste nieuwtjes op de energiemarkt als onze uitgelichte projecten. Iedere maand vindt u nieuwe informatie en projecten op deze pagina

Samen maken we de wereld groener

Nieuws & Projecten

Asendia Benelux b.v.

Een mooi voorbeeld van een gedegen advies waarbij het belang van de klant voorop staat: voor een optimale businesscase waarbij genoeg duurzame stroom wordt opgewekt voor de eigen energiebehoefte, hoeft niet het hele dak benut te worden. Wij hebben voor Asendia zowel de juridische en fiscale begeleiding, als de uitvoering van dit mooie zonnepaneel project verzorgd.

ISDE subsidie voor kleinverbruikers!

Minister Wiebes wil de ISDE regeling in de loop van het vierde kwartaal van 2020 openstellen voor de uitrol van zonnepanelen bij scholen, zorginstellingen en het mkb. Wilt u weten of dit ook van toepassing is op uw organisatie? Neem snel contact op!

Dashboard gelanceerd

Op strategisch en operationeel niveau snel inzichtelijk hebben wat uw wettelijke verplichtingen zijn, wat uw verbruik is, of wat uw quick wins zijn? Ons dashboard maakt in 1 oogopslag alle informatie inzichtelijk die past binnen een systeem voor interne beheersing van uw energie.

Centrum voor verduurzamen

Het Centrum voor verduurzamen in Veldhoven wilde haar zonnepark uitbreiden. Hiervoor hebben wij de SDE+ subsidie aangevraagd, de businesscase opgesteld, de financiële administratie ingericht, en het project gerealiseerd. Onze aanpak stopt niet bij de realisatie. Wij verzorgen ook de monitoring en beoordelen of de installatie conform de verwachting presteert. Met de fiscale en financiële expertise in huis blijven wij daarnaast betrokken bij de cijfermatige exploitatie