ISDE voor kleinverbruik aansluitingen

Minister Wiebes wil de ISDE regeling in de loop van het vierde kwartaal van 2020 openstellen voor de uitrol van zonnepanelen bij scholen, zorginstellingen en het mkb. Wilt u weten of dit ook van toepassing is op uw organisatie? Neem snel contact op! Het amendement moet zorgen voor de 100 miljoen euro extra budget voor de […]

Asendia Benelux b.v

Een mooi voorbeeld van een gedegen advies waarbij het belang van de klant voorop staat. Voor een optimale businesscase waarbij genoeg duurzame stroom wordt opgewekt voor de eigen energiebehoefte, hoeft niet het hele dak benut te worden. Wij hebben voor Asendia zowel de juridische en fiscale begeleiding, als de uitvoering van dit mooie zonnepaneel project […]